Aktiviteten i bygg og anleggsbransjen har stilnet. Hva kan du som utbygger gjøre mens markedet sover?

31. august 2023

Flere aktører i bygg og anleggsbransjen melder om tøffe tider. Det er høy prisvekst på materialer og høye utgifter til transport, arbeidskraft, samt energi. Dette skaper store utfordringer og usikkerhet i bransjen. Økte byggekostnader fører naturlig nok til lavere byggeaktivitet fra utbyggers side, med god hjelp fra renteøkningene. Når byggeaktiviteten synker, tømmes naturlig nok entreprenørenes ordrebøker.

Påvirke risiko på inntektssiden

I utfordrende og mer usikre tider er det særlig viktig å iverksette forebyggende tiltak for i størst mulig grad å sikre et lønnsomt prosjekt. I boligbyggeprosjekter overfor forbruker er det stadig mer vanlig med bestemmelser om utsatt overtakelse og/eller at avtalen kan termineres. Når prisen til sluttkunden i boligprosjektet skal settes, finnes også alternative måter som kan regulere prisen.

… og på utgiftssiden

Vi ser at kapitalsterke aktører nå rigger seg for en antatt opptur, typisk gjennom kjøp av rimeligere tomter, samt planlegging av kommende byggeprosjekter. I et mer stille marked, med kamp om oppdragene, ser vi at muligheten for en god handel åpner seg for kjøper.

Sondering og god dialog med markedsaktørene om kommende prosjekter, både hva gjelder rådgivende og utførende tjenester, er alltid viktig.

Overblikk og god tid – Velg med omhu

Byggebransjen er dessverre en konkursutsatt bransje, og viktige veivalg må foretas i en jungel av tilbydere.

Kontraktsmotpartens soliditet gjenspeiler seg ofte i prisen. Uansett hvilken kontraktspart som velges, er det særlig viktig at forhold som betalingsplan, sikkerhetsstillelse og forsikring er vurdert, før kontrakten landes.  

Målet er selvsagt en best mulig bunnlinje i prosjektet. Da må den økonomiske risikoen i prosjektet senkes i størst mulig grad. Bruk de stille tidene til veloverveid risikostyring.

Del denne artikkelen