Kontakt

BERGEN

Postadresse

Postboks 54 Kronstad
5819 Bergen

Sentralbord

55 69 99 50

STAVANGER

Postadresse

Postboks 719 Sentrum,
4003 Stavanger

Sentralbord

51 91 75 00

HARDANGER

Sentralbord

55 69 99 50

Epost: post@ryger.no

Org. nr.: 918 930 477 MVA