Byggherren kan kreve dagmulkt selv om kontraktens frister er ulovlig korte

17. juni 2022

Mann i blå kjeledress på byggeplass holder hvit hjelm i hånden

Høyesterett har slått fast at entreprenøren bærer risikoen for å levere kontraktsarbeidet innenfor de avtalte frister. Dette til tross for at byggetiden er i strid med byggherreforskriften.

I en større entreprise, med Statens vegvesen som byggherre, hadde entreprenøren oversittet flere dagmulktbelagte delfrister. Høyesteretts flertall på fire dommere kom til at bestemmelsen i byggherreforskriften § 5, om at det skal settes av tilstrekkelig byggetid, ikke fikk privatrettslig virkning i avtaleforholdet mellom partene.

Det var med andre ord ikke grunnlag for å sette til side eller forlenge de dagmulktbelagte delfristene. En dommer dissenterte og mente at fristene i kontrakten måtte settes til side – i praksis forlenges – så langt de var i strid med kravet i byggherreforskriften. Dissens 4-1. Dommen ble avsagt den 7. juni 2022 (HR 2022-1120-A).

Del denne artikkelen