Endringer i eierseksjonsloven mot korttidsutleie

8. januar 2020

eierseksjonsloven, korttidsutleie, AirBnb-regelen

1. januar 2020 trådte lovendringene, den såkalte AirBnb-regelen, i eierseksjonsloven, i kraft.

Den nye regelen er inntatt i eierseksjonsloven § 27, i et nytt syvende ledd, og implementerer Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å begrense korttidsutleie. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i borettslagsloven § 5-4, for eiendommer som er organisert som borettslag.

Korttidsutleie er i loven definert som utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Den maksimale grensen er på 90 døgn per år. Det er imidlertid åpnet for at sameiet i vedtektene kan fravike denne grensen og i så fall sette grensen til mellom 60 og 120 døgn. Loven presiserer at en slik beslutning om å fravike lovens utgangspunkt, krever minst to tredeler av avgitte stemmer på årsmøtet.

Merk at endringen ikke gjør begrensninger i utlån av leiligheten, og videre gjelder endringen kun utleie av hele seksjonen. Det er ingen begrensninger i utleie av enkelte rom i en seksjon. Forutsetningen er imidlertid da at resten av seksjonen faktisk brukes av eier.

Ryger har tidligere skrevet om forslaget og skattemessige konsekvenser av korttidsutleie her.

Nye rapporteringsregler for skatt

Fra 1. januar 2020 er formidler av utleie av fast eiendom pålagt å rapportere utleiedataene til Skatteetaten. Utleieformidlerne er nå pålagt å rapportere blant annet leieperiode og leiebeløp for den enkelte utleieenhet, for første gang innen 1. februar 2021. Formidleren plikter å sende utleier en oversikt innen 15. februar 2021.

For utleier vil opplysningene fremkomme av den forhåndsutfylte skattemeldingen for 2021 og senere år. Selv om opplysningene nå blir rapportert av formidler, vil det fortsatt være utleier som har ansvaret for at opplysningene er riktige.

For inntektsåret 2020 må utleier selv rapportere inntekter fra korttidsutleie til skatteetaten.

Del denne artikkelen