Frist for søknad om skatteFUNN 1. september

22. august 2018

Driver du, eller har du planer om å drive et FoU-prosjekt, må du huske å sende søknad om skatteFUNN innen 1. september.

Dersom du har, eller kommer til å få, kostnader til forskning og utvikling (FoU) i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer, må du huske å sende søknad til Forskningsrådet innen 1. september. Søker du innen fristen kan du få innvilget støtte til prosjektet allerede fra 2018. Forskningsrådet garanterer at søknaden blir ferdigbehandlet innen nyttår.

Dersom søknaden godkjennes i 2018, kan bedriften få skattefradrag på 20 prosent (evt. 18 prosent) av kostnadene som er tilknyttet prosjektet i innsendingsåret. Fradragsmuligheten kalles skatteFUNN, og har som formål å motivere norsk næringsliv til å satse mer på forskning og utvikling.

Skattefradragsordning

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som ble etablert i 2002, og er rettet mot foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er bransjeuavhengig og er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som driver med forskning og utvikling kan søke Norges Forskningsråd om godkjenning for å få benyttet retten til skattefradrag.

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag for prosjektkostnadene. Prosjektet må være målrettet og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Det er ikke krav om at bedriften faktisk betaler skatt, men den må være skattepliktig til Norge. Dersom bedriften ikke er i skatteposisjon blir støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Rammen for kostnadene per inntektsår er 25 millioner kroner dersom man utfører FoU-prosjektet selv. Dersom man har kjøpt inn tjenester fra godkjente FoU-institusjoner vil rammen per inntektsår være 50 millioner kroner. Dersom man kombinerer egenutviklet og innkjøpt FoU, kan ikke summen overstige 50 millioner kroner. Rammen gjelder per bedrift per år, uavhengig av om bedriften har flere prosjekter gående samtidig.

Bedriften må selv kreve skattefradraget og levere skjema (RF-1053) i forbindelse med årsoppgjøret. Skjemaet skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor, uavhengig av om selskapet har revisjonsplikt eller ikke.

Søknad kan sendes hele året, men søknader som sendes inn etter 1. september risikerer å ikke bli ferdigbehandlet i 2018. Fradragsmuligheten for kostnader som er påløpt i prosjektet i 2018 risikerer dermed å gå tapt.

Del denne artikkelen