Har byggetillatelser utløpsdato?

30. oktober 2023

Kalender med modell av lite hus og rød pin i kalender

Økte priser og høye renter har ført til at flere setter byggeprosjektene sine på vent. I ventetiden kan du risikere å miste byggetillatelsen.

Går byggetillatelsen ut på tid, må du nemlig søke på nytt. Dette koster tid og penger. I tillegg kan du risikere at kommunen ikke godkjenner den nye søknaden på grunn av endrede forhold.

Regelen er enkel

En tillatelse faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme skjer dersom igangsatt arbeid innstilles i mer enn to år. Disse fristene er absolutte og kan ikke forlenges av kommunen.

Hvordan avbryter du fristene for å unngå å måtte rykke helt tilbake til start?

Når er et tiltak satt i gang?

Hovedregelen er at det må være utført fysisk arbeid av et visst omfang og arbeidet må være knyttet til selve byggingen. Det er ikke tilstrekkelig å starte forberedende arbeider, for eksempel å inngå avtaler med entreprenører, ta ned trær på tomten eller bestille materialer. Å søke om igangsettingstillatelse er heller ikke fristavbrytende.

Loven legger opp til en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er oftest lagt til grunn at støping av fundament eller grunnmur avbryter 3-årsfristen, mens det ikke er tilstrekkelig at byggegropen er gravd ut. Omfanget av det fysiske arbeidet er avgjørende.

Når er et tiltak innstilt?

Selv om du har kommet godt i gang innenfor tillatelsens 3-årsfrist, vil en lengre stans i arbeidet enn to år medføre at tillatelsen faller bort. Dette gjelder uavhengig av årsaken til at arbeidet har stanset opp. Også her blir det en konkret vurdering av om arbeidet som utføres er av tilstrekkelig omfang og bidrar til reell fremdrift og ferdigstillelse av tiltaket.

Våre råd

Vær helt sikker på fristens start og utløp. Selv om reglene i utgangspunktet er enkle, kan for eksempel dispensasjoner og trinnvise igangsettelser gjøre beregningen komplisert.

God dokumentasjon er avgjørende. Ta bilder underveis i prosjektet.

Det kan bli dyrt å ikke søke råd. Ta kontakt med en av våre erfarne advokater.

Del denne artikkelen

Kontaktperson