Vil din bedrift ha rett på regjeringens «kontantstøtte»?

3. april 2020

For en uke siden varslet regjeringen en omfattende «kontantstøtteordning» til næringslivet. På torsdagens pressekonferanse ble flere detaljer i ordningen presentert. Nå er det sikkert mange som lurer på om deres bedrift har rett til dekning innenfor rammene av regjeringens «kontantstøtte» for bedrifter.

Ordningen er bygget opp på egenrapportering av omsetningsfall. Selve rapporteringen/søknaden håndteres gjennom altinn.no, og er varslet å åpne 17. april. Ordningen gjelder alle næringer, med unntak av:

 • private barnehager
 • finansnæringen
 • olje- og gassutvinning
 • flyselskap under egen støtteordning
 • utenriks sjøfart som er varetransport
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • foretak uten ansatte (enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde inngår i ordningen)
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs
 • foretak uten aktivitet

Hvordan forstå beregningen – hvor mye kan bedriften forvente å få i støtte?

Ingen bedrifter får dekket alle faste utgifter, men kontantstøtten» regnes ut fra en formel der bedriftene som er stengt av staten får mest – inntil 90 prosent. Formelen er enkel:

(Omsetningsfall i prosent) X (Faste kostnader minus egenandel) X (Justeringsfaktor).

Eks. Omsetning i månedene mars, april og mai måles opp mot omsetning for tilsvarende måned i fjor. Hvis ikke det foreligger omsetningstall fra samme måned i fjor benyttes snittet fra januar og februar i år. Ved fall på 20% i mars og 30% i april og mai så vil man kunne ha rett til dekning.

Kostnadene det kompenseres for:

 • leie av lokale
 • lys og varme
 • renovasjon
 • vann og avløp
 • leie av maskiner og inventar
 • rådgivningstjenester som regnskap
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter og forsikringspremier

Det er definert enn egenandel på kr 10.000 per måned, samt en nedre terskel for utbetaling på kr 5.000 per måned. Det er også satt et tak for utbetaling per bedrift på kr 30 millioner pr måned.

I beregningen er det fastsatt en justeringsfaktor på 0,9 for bedrifter som er pålagt stengt av staten, mens resten av bedriftene skal benytte en justeringsfaktor på 0,8.

Vi bistår deg gjerne i prosessen.

Del denne artikkelen