Nye regler for strømstøtte for fritidsboliger

9. februar 2023

Hytter i hvitt snølandsskap

8. februar 2023 vedtok Regjeringen endringer i den midlertidige forskriften om strømstønad. Hovedformålet med endringen er at nettkunder som bor fast i sin egen fritidsbolig skal få strømstøtte. For å få strømstøtte må du ha:

  • et vedtak fra kommunen om varig eller midlertidig bruksendring til boligformål, eller
  • folkeregistrert bostedsadresse i fritidsboligen siden senest 18. januar 2023

Tidspunktet for utbetaling

Dersom du har rett til strømstøtte på grunn av et vedtak om bruksendring fra kommunen, har du rett til strømstøtten fra og med vedtakstidspunktet.

Dersom du har rett til strømstøtte fordi du har hatt folkeregistrert bostedsadresse i fritidsboligen siden senest 18. januar 2023, har du rett til strømstøtte for strømforbruk fra og med 1. september 2022. I dette tilfellet kan du altså ha rett til strømstøtte flere måneder tilbake i tid.

Hva må du gjøre for å få strømstøtte?

Du som nettkunde må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstønad. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må du selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi denne videre til nettselskapet.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Det er viktig å være klar over at dersom du får strømstøtte fordi du har folkeregistrert adresse i fritidsboligen din, så betyr ikke dette nødvendigvis at fritidsboligen lovlig brukes som en helårsbolig. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er nemlig søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

I Ryger Advokatfirma har vi solid erfaring innenfor plan- og bygningsrett, og vi bistår ofte når kommunen velger å forfølge ulovlige byggetiltak. Vår erfaring er at kommunene tar i bruk en rekke ulike metoder for å avdekke ulovlige byggetiltak, for eksempel ved å gjøre aktive søk i folkeregisteret. Vi anbefaler alltid at du er i forkant, slik at du unngår at kommunen sender deg et varsel om pålegg om opphør av bruk, retting og ileggelse av tvangsmulkt.

Dersom du er usikker på hva som gjelder for din fritidsbolig eller hvis kommunen har tilskrevet deg om en mulig ulovlighetsoppfølgning på grunn av en ikke godkjent bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, er du velkommen til å ta kontakt med advokat/partner Øistein Sandstå Jacobsen for veloverveid og profesjonell rådgivning.

Skatt

Vi gjør oppmerksom på at bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig også kan få skattemessige betydninger. Dette gjelder først og fremst eiendomsskatt, formuesskatt og skatt ved salg av eiendommen. Senioradvokat Henrik Myklebust vil i løpet av kort tid legge ut en artikkel som belyser disse problemstillingene.

Del denne artikkelen

Kontaktperson