Oppnevnt som medlem av Husleietvistutvalget

24. februar 2023

Hvite hus med røde hustak Stavanger

Advokat og partner Even Komnæs er oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet som medlem av partsutvalget for Husleietvistutvalget (HTU) for perioden 2023 til 2025. Even er allerede fast medlem av HTU. Etter flere år i utvalget har Even svært god kompetanse innen leierettslige spørsmål knyttet til fast eiendom.

HTU er landsdekkende og behandler tvister mellom utleier og leietaker.

Del denne artikkelen