Ryger Advokatfirma avvikler i Oslo

25. januar 2022

Ryger logo med hvit skrift på grønn bakgrunn

«Det har vært svært krevende for virksomheten å være siktet som foretak i forbindelse med etterforskningen av en tidligere partner. Ett år har gått siden siktelsen, og vi må påregne at en avklaring ligger et stykke frem i tid. De negative ringvirkningene for selskapet har vært betydelige, og i kombinasjon med pandemien har dette spesielt rammet driften av vårt Oslo-kontor hardt. Vi ser oss nå nødt til å omorganisere virksomheten og har truffet den tunge beslutningen om å avvikle driften ved Oslo-kontoret. Kontorene i Stavanger og Bergen forsetter virksomheten som Ryger Advokatfirma og de ansatte i Oslo får tilbud om å fortsette sitt arbeidsforhold ved disse kontorene.

Vi ønsker å takke våre medarbeidere og partnere i Oslo som uforskyldt har blitt rammet av de forhold som har ledet frem til denne beslutningen. De har bidratt med solid innsats og lagånd gjennom en svært vanskelig periode».

Del denne artikkelen