Tips til byggherrer som ønsker seg smartere bygg

2. juli 2020

Byggherrer er opptatt av en kostnadseffektiv byggeprosess og kostnadseffektive bygg, som skal være energieffektive, rimelig å drifte og attraktive for potensielle leietakere.

De litt «smartere» byggherrene bør være mer opptatt av å bruke teknologi og IT på bevisst måte i både byggeprosessen og bygget. For å få dette til bør disse byggherrene tidlig knytte til seg aktører med kompetanse på smartteknologi og IT, som vil sørge for at byggherre har den nødvendige innkjøpskompetansen for å realisere både en smart byggeprosess og et smart bygg.

Med innkjøpskompetansen på plass kan byggherre gjennom sine kontrakter kreve en smart byggeprosess og smarte bygg av de som skal prosjektere og utføre bygget. Dvs. byggherres kontrakter med entreprenør, arkitekt og rådgivende ingeniør mfl.

En smart, mer effektiv og rimeligere byggeprosess innebærer bevisst bruk av en digital tvilling/BIM (BygningsInformasjonsModell) og VDC (Virtual Design and Construction) til både prosjektering og utførelse av bygget.

Et smart bygg kjennetegnes med at byggherre får tilgang på alle dataene fra de ulike tekniske installasjonene i bygget. Dette for å gi brukerne av bygget et best mulig arbeidsmiljø, samtidig som bygget ikke går på «tomgang» og dermed er energieffektivt og mer klimavennlig. Smartteknologien gjør bygget rimeligere å vedlikeholde og drifte.

Det er ingen standard entreprisekontrakt som realiserer smarte bygg. Byggherre kan her ta utgangspunkt i de kjente entrepriseformene utførelsesentreprise eller totalentreprise, som det er utarbeidet standardkontrakter for. Standardkontraktene er NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise). Ansvaret for prosjekteringen er ulikt plassert i disse kontraktene. Mange byggherrer lever i den villfarelsen at standardkontraktene  byttes ut til fordel for nye entrepriseformer, for eksempel samspillskontrakter. Det er ikke tilfelle.

Byggherren kan videre organisere entrepriseprosjektet ut fra kjente modeller, dvs som delte entrepriser, hovedentreprise eller generalentreprise, som alle vil kunne realisere smarte bygg.

Imidlertid kreves det «skreddersøm» av standardkontraktene og organiseringen av prosjektet for slik å realisere smarte byggeprosesser og bygg. I det følgende redegjøres for enkelte sentrale forhold i den forbindelse.

I byggherres kontrakt bør den digitale tvillingen (BIM-modellen) anses som et kontraktsdokument, hvor det må reguleres for eventuell motstrid og uoverensstemmelser mellom opplysninger i BIM-modellen og de øvrige kontraktsdokumentene.

Videre bør det reguleres og kreves at all prosjektering skal skje gjennom BIM-modellen, og at det ikke tillates prosjektering på siden av modellen.

Byggherre bør også regulere i kontrakten at dataene fra de ulike tekniske installasjonene i bygget (også) skal tilfalle byggherre. Dette for at byggherre får god oversikt og innsikt for å drifte og vedlikeholde bygget optimalt, og ha minst mulig leverandøravhengighet i byggets levetid.

Av hensyn til brukerne av bygget bør byggherre i sin kontrakt kreve at smartteknologien skal ivareta kravene til GDPR/personvern. Kort fortalt at man skal unngå innhenting av personidentifiserbare data.

Dersom det er behov for programmering bør også det reguleres i kontrakten. It-sikkerhet og kravene i den relativt nye sikkerhetsloven bør også vurderes hensyntatt.

Jeg avslutter med et sitat av Karsten Isachsen

«Alle er kloke, noen før og andre etterpå».

God sommer!

Tidligere publisert i Byggindustrien.no

Del denne artikkelen