KONKURSBO

Akif Sevik inneh. av Sevik Pizzeria

Bobestyrer:

Advokat Odd Bovim

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 30. april 2024 kl 0900

Fristdag:

01.02.2024

Anmeldelse av krav:

26.03.2024

Org.nr.:

928 806 324

Bonummer:

24-018430KON-THOD/TLOF

Konkursåpning:

13.02.2024