KONKURSBO

Vakkert AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 21. februar 2020 kl 09:30

Fristdag:

13.01.2020

Anmeldelse av krav:

18.02.2020

Org.nr.:

997 063 325

Bonummer:

20-006471KON-STAV

Konkursåpning:

14.01.2020