KONKURSBO

HS Interiør AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 26. mars 2020 kl 09.00

Fristdag:

16.12.2019

Anmeldelse av krav:

25.2.2020

Org.nr.:

922 181 993

Bonummer:

19-189991KON-BERG/

Konkursåpning:

21.1.2020