KONKURSBO

Elvis Herre Frisør AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. juni 2021 kl. 0915

Fristdag:

11.03.2021

Anmeldelse av krav:

13.05.2021

Org.nr.:

924 712 236

Bonummer:

21-038195KON-BERG/2

Konkursåpning:

08.04.2021