KONKURSBO

ACL Energy Solutions AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 18.05.2021 kl 1000

Fristdag:

26.03.2021

Anmeldelse av krav:

26.04.2021

Org.nr.:

923 415 548

Bonummer:

21-046798KON-STAV

Konkursåpning:

26.03.2021