KONKURSBO

Admintech AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 28.11.2022 kl. 1300

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

24.10.2022

Org.nr.:

919 830 719

Bonummer:

22-089691KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

23.09.2022