KONKURSBO

AE Invest AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 06. september 2021 kl 0900

Fristdag:

07.06.2021

Anmeldelse av krav:

22.07.2021

Org.nr.:

991 650 792

Bonummer:

21-081905KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

22.06.2021