KONKURSBO

Ainfra Tunnelteknikk AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør- Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 20 mai 2022 kl 0930

Fristdag:

04.02.2022

Anmeldelse av krav:

25.04.2022

Org.nr.:

924 691 166

Bonummer:

22-055004KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

11.04.2022