KONKURSBO

Ajetunmobi, Baliques

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 17.10.2022 kl. 09:30

Fristdag:

18.08.2022

Anmeldelse av krav:

13.10.2022

Org.nr.:

Bonummer:

22-117125KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

13.09.2022