KONKURSBO

Aktiv Bygg Stavanger AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 20.10.2023 kl. 11:00

Fristdag:

11.08.2023

Anmeldelse av krav:

11.09.2023

Org.nr.:

924 526 181

Bonummer:

23-117635KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

11.08.2023