KONKURSBO

Anna Jadwiga Kosowska

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 9. september 2021 kl 11.45

Fristdag:

27.05.2021

Anmeldelse av krav:

06.08.2021

Org.nr.:

922 854 831

Bonummer:

21-076300KON-THOD

Konkursåpning:

02.07.2021