KONKURSBO

Annleis AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. september 2020 kl 10.00

Fristdag:

06.06.2020

Anmeldelse av krav:

30.07.2020

Org.nr.:

920 412 602

Bonummer:

20-057578KON-BERG

Konkursåpning:

25.06.2020