KONKURSBO

Art For Tomorrow AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 24.05.2024 kl. 11:00

Fristdag:

01.03.2024

Anmeldelse av krav:

06.05.2024

Org.nr.:

928 446 360

Bonummer:

24-035923KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.04.2024