KONKURSBO

Autorent AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 29.06.2024 kl. 12:40

Fristdag:

15.03.2024

Anmeldelse av krav:

07.06.2024

Org.nr.:

825 980 652

Bonummer:

24-064554KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.05.2024