KONKURSBO

Bar Visjon AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 25. februar 2021 kl 1000

Fristdag:

09.11.2020

Anmeldelse av krav:

14.02.2021

Org.nr.:

999 136 109

Bonummer:

21-004148KON-STAV

Konkursåpning:

14.01.2021