KONKURSBO

Bar Visjon Holding AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 28. april 2021 kl 0900

Fristdag:

06.01.21

Anmeldelse av krav:

31.03.21

Org.nr.:

918392262

Bonummer:

21-027416KON-STAV

Konkursåpning:

25.02.21