KONKURSBO

Bartlomiej Swiatkowski

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 11. november 2021 kl 0900

Fristdag:

09.09.2021

Anmeldelse av krav:

08.11.2021

Org.nr.:

923 723 072

Bonummer:

21-126305KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.10.2021