KONKURSBO

Bekkhus AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 12.01.2024 kl. 09:40

Fristdag:

09.11.23

Anmeldelse av krav:

11.12.2024

Org.nr.:

989 842 315

Bonummer:

23-168276KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

10.11.2023