KONKURSBO

Benazir AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 08.09.2023 kl 11:15

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

20.07.2023

Org.nr.:

916 163 282

Bonummer:

23-062123KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

20.06.2023