KONKURSBO

Bergen AV Teknikk AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 30. september 2022

Fristdag:

29.7.2022

Anmeldelse av krav:

5.9.2022

Org.nr.:

923 779 574

Bonummer:

22-108914KON-THOD

Konkursåpning:

2.8.2022