KONKURSBO

Bergen Bad og Interiør AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30. juni 2022

Fristdag:

29.11.2021

Anmeldelse av krav:

26.05.2022

Org.nr.:

819 968 632

Bonummer:

22-007909KON-THOD

Konkursåpning:

21.04.2022