KONKURSBO

Bergen Consulting AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30. november 2023 kl 11.15

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

01.11.2023

Org.nr.:

925 993 352

Bonummer:

23-061163KON-THOD

Konkursåpning:

27.09.2023