KONKURSBO

Bergen Nybygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

1. juli 2022

Fristdag:

09.05.2022

Anmeldelse av krav:

13.06.2022

Org.nr.:

981 620 275

Bonummer:

22-017960KON-THOD

Konkursåpning:

09.05.2022