KONKURSBO

Bergen Sprinkler AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 22. februar 2024 kl 11.45

Fristdag:

19.01.2024

Anmeldelse av krav:

27.02.2024

Org.nr.:

912 895 130

Bonummer:

24-010766KON-THOD

Konkursåpning:

23.01.2024