KONKURSBO

Bergen Tomteutvikling AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

31. mars 2023

Fristdag:

30.01.2023

Anmeldelse av krav:

06.03.2023

Org.nr.:

919 001 003

Bonummer:

23-016121KON-THOD

Konkursåpning:

30.01.2023