KONKURSBO

Berthelsen & Haukeland Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 8. september 2022 kl 13.00

Fristdag:

04.07.2022

Anmeldelse av krav:

09.08.2022

Org.nr.:

920 348 572

Bonummer:

22-098222KON-THOD

Konkursåpning:

05.07.2022