KONKURSBO

Bio Consulting AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 3. desember 2020 kl 09.10

Fristdag:

31.08.2020

Anmeldelse av krav:

29.10.2020

Org.nr.:

922 363 544

Bonummer:

20-127360KON-BERG/2

Konkursåpning:

24.09.2020