KONKURSBO

Blomsterpikene Stavanger AS

Bobestyrer:

Camilla Hagen Egeland

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdasg 19. noember 2020 kl 0930

Fristdag:

27.08.2020

Anmeldelse av krav:

23.10.2020

Org.nr.:

921 359 810

Bonummer:

20-120263KON-STAV

Konkursåpning:

23.09.2020