KONKURSBO

Brann og Rømning Avd. Låsmontøren AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 09. mars 2022 kl 1000

Fristdag:

30.11.2021

Anmeldelse av krav:

14.02.2022

Org.nr.:

923 553 568

Bonummer:

21-184364KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

14.01.2022