KONKURSBO

BSX AS (Tidl. Nova Shipping AS)

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

5. oktober 2023 kl 1315

Fristdag:

30.06.2023

Anmeldelse av krav:

07.08.2023

Org.nr.:

916 896 557

Bonummer:

23-100624KON-THOD/KONS

Konkursåpning:

03.07.2023