KONKURSBO

BT Drift AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 08.09.2023 kl 11:00

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

21.07.2023

Org.nr.:

919 309 121

Bonummer:

23-062149KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

21.06.2023