KONKURSBO

Bygg og Boligfornying AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 28. april 2022 kl 10.45

Fristdag:

22.12.2021

Anmeldelse av krav:

23.03.2022

Org.nr.:

987 604 115

Bonummer:

21-185444KON-THOD

Konkursåpning:

16.02.2022