KONKURSBO

Byggegruppen S50 Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28. april 2022

Fristdag:

13.09.2021

Anmeldelse av krav:

28.03.2022

Org.nr.:

915 311 776

Bonummer:

21-151412KON-THOD

Konkursåpning:

21.02.2022