KONKURSBO

C.O Invest AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.09.2023 kl. 09:00

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

21.07.2023

Org.nr.:

925 757 438

Bonummer:

23-062125KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

21.06.2023