KONKURSBO

Cafe Flåten AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

11.2.2021

Fristdag:

7.12.2020

Anmeldelse av krav:

12.1.2021

Org.nr.:

966 118 121

Bonummer:

20-176883KON-BERG

Konkursåpning:

8.12.2020