KONKURSBO

Carl Christian Haugen

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

5. mars 2021

Fristdag:

28.10.2020

Anmeldelse av krav:

13.01.2021

Org.nr.:

921 528 116

Bonummer:

20-156171KON-BERG

Konkursåpning:

6.1.2021