KONKURSBO

Citi Ride Tech AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30.11.2023

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

02.11.2023

Org.nr.:

922 321 264

Bonummer:

23-061184KON-THOD

Konkursåpning:

28.09.2023