KONKURSBO

Cleanone AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28. april 2022

Fristdag:

13.09.2021

Anmeldelse av krav:

28.03.2022

Org.nr.:

916 861 567

Bonummer:

21-151406KON-THOD

Konkursåpning:

21.02.2022