KONKURSBO

Collect Up AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 14.11.2022 kl. 10:00

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

28.10.2022

Org.nr.:

914 866 499

Bonummer:

22-089767KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

28.09.2022